Downloads

Hieronder zijn alle downloads beschikbaar en geselecteerd op jaartal die relevant zijn voor de recycling van (verpakkings)hout.

Aangezien het enige tijd duurt voordat de recyclingresultaten geverifieerd en verwerkt zijn, kan het even duren voordat het monitoringsrapport en publieksrapport openbaar gemaakt worden. Vandaar dat deze rapporten nog niet beschikbaar zijn voor 2017 en 2018.

2018

Folder 'Onbehandeld vers resthout: afval of niet?'

In deze folder wordt op een toegankelijke wijze uitgelegd wanneer onbehandeld vers resthout afval is of niet.

Rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking 2017

Het Platform Bio-energie (PBE) publiceert deze cijfers in de jaarlijkse rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking.

Folder 'Onbehandeld resthout: afval of niet?'

In deze folder wordt op een toegankelijke wijze uitgelegd wanneer onbehandeld resthout afval is of niet.

TAUW rapport over knelpunten houtrecycling

TAUW heeft geeft met dit rapport een inzicht in de afvalhoutmarkt van Nederland. Zij hebben deze rapportage opgeleverd in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Effecten van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda’s op de emissie van broeikasgassen

TNO heeft voor het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat een rapport opgeleverd. In deze studie is gekeken naar wat de bijdrage is aan de klimaatopgave als de in het RPCE en de transitieagenda‚Äôs te kwantificeren doelen worden gerealiseerd.

2017

De markt voor afvalhout in 2015

In opdracht van Nedvang heeft Probos de gegevens over de hoeveelheden en de afzetkanalen van afvalhout in Nederland geactualiseerd.

Monitoringsrapportage verpakkingen 2017

De jaarlijkse monitoringsrapportages verpakkingen. Naar aanleiding van deze rapportage kunnen trendlijnen opgesteld worden in totale hoeveelheden, in indexcijfers of anderszins.

2016

Detaillering roadmap recycling houten verpakkingen

Concretisering van de roadmap. Verdere beschrijving van kansen en bedreigingen.

Publieksrapport recyclingresultaten 2016

In het publieksrapport leest u over het recyclen van verpakkingen in Nederland.

Studie naar de houtafvalketen in de regio Utrecht

Dit rapport is een verkenning naar afvalhoutstromen in de regio Utrecht. Centraal staan het houtafval dat vrijkomt na bouw- en sloopactiviteiten en het hout dat consumenten aanleveren bij gemeentelijke afvalschiedingstations.

2015

Roadmap recyling verpakkingshout

Deze roadmap beschrijft een door de sector gedragen visie hoe het percentage recycling van (verpakkings)hout de komende jaren te continueren en te verhogen. Ook geeft de roadmap een beschrijving van de markt en trends.

Publieksrapport recyclingresultaten 2015

In het publieksrapport leest u over het recyclen van verpakkingen in Nederland.

Monitoringsrapportage verpakkingen 2015 

De jaarlijkse monitoringsrapportages verpakkingen. Naar aanleiding van deze rapportage kunnen trendlijnen opgesteld worden in totale hoeveelheden, in indexcijfers of anderszins.

2014

Publieksrapport recyclingresultaten 2014

In het publieksrapport leest u over het recyclen van verpakkingen in Nederland.

Monitoringsrapportage verpakkingen 2014

De jaarlijkse monitoringsrapportages verpakkingen. Naar aanleiding van deze rapportage kunnen trendlijnen opgesteld worden in totale hoeveelheden, in indexcijfers of anderszins.

Publieksrapport recyclingresultaten 2014

In het publieksrapport leest u over het recyclen van verpakkingen in Nederland.

2013

Monitoringsrapportage verpakkingen 2013

De jaarlijkse monitoringsrapportages verpakkingen. Naar aanleiding van deze rapportage kunnen trendlijnen opgesteld worden in totale hoeveelheden, in indexcijfers of anderszins.

Market opportunities biobased materials

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is dit rapport in december 2013 gemaakt door Innova Institute uit Duitsland.

Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022

Op 1 januari 2013 trad de Raamovereenkomst Verpakkingen 2 in werking en werd de verpakkingenbelasting per diezelfde datum opgeheven. Met de inwerkingtreding van de tweede Raamovereenkomst kon de Stichting Afvalfonds Verpakkingen aan de slag.

2012

De markt voor afvalhout in 2012

Een actueel beeld van de steeds veranderende Nederlandse afvalhoutmarkt is essentieel voor het behalen van de geformuleerde recycle doelen.

Monitoringsrapportage verpakkingen 2012

De jaarlijkse monitoringsrapportages verpakkingen. Naar aanleiding van deze rapportage kunnen trendlijnen opgesteld worden in totale hoeveelheden, in indexcijfers of anderszins.

2011

Monitoringsrapportage verpakkingen 2011

De jaarlijkse monitoringsrapportages verpakkingen. Naar aanleiding van deze rapportage kunnen trendlijnen opgesteld worden in totale hoeveelheden, in indexcijfers of anderszins.

2010

Monitoringsrapportage verpakkingen 2010

De jaarlijkse monitoringsrapportages verpakkingen. Naar aanleiding van deze rapportage kunnen trendlijnen opgesteld worden in totale hoeveelheden, in indexcijfers of anderszins.

2009

Monitoringsrapportage verpakkingen 2009

De jaarlijkse monitoringsrapportages verpakkingen. Naar aanleiding van deze rapportage kunnen trendlijnen opgesteld worden in totale hoeveelheden, in indexcijfers of anderszins.

Heeft u nog een interessant document wat als download geplaatst kan worden? Neem dan contact op met Gerald.