Prestaties

Op deze pagina kan een overzicht gevonden worden van de trends binnen houtmarkt, waaronder hoeveel hout er op de markt is gebracht, recycling en overige nuttige toepassingen. Dit is schematisch weergegeven in de grafiek hieronder. Onder de grafiek is meer informatie te vinden hoe de grafiek te lezen is. Meer informatie over de achtergrond van de prestaties is hier te vinden.

  Uitleg grafiek

  Op de y-as is het desbetreffende jaar te vinden waarvoor het percentage recycling, percentage overige nuttige toepassing en de hoeveelheden in kiloton wat op de markt gebracht wordt, gevonden kan worden.

  De linker x-as geeft een percentage aan waarbij de donkerblauwe kolom het percentage recycling aangeeft en de lichtblauwe kolom het percentage overige nuttige toepassingen aangeeft.

  De rechter x-as, corresponderend met de groene lijn, geeft de hoeveelheid hout wat op de markt is gebracht in kiloton.

  Innovatieve projecten waarbij hout gerecycled wordt, is te vinden op de innovatie pagina van Recycleplatform Hout.

  Vanaf 2015 is vastgelegd middels de aangenomen motie van Cegerek/Dijkstra dat reparaties van pallets meetellen voor het recyclingpercentage van pallets. Dit verklaart de stijging van het percentage recycling van 2014 naar 2015.

  Disclaimer: de prestatiecijfers van 2018 zijn nog niet bekend

  De prestatiecijfers van 2018 zullen, wanneer bekend (waarschijnlijk najaar 2019), zo spoedig mogelijk geplaatst worden.

  De data, kentallen en kengetallen waarop de grafiek is gebaseerd komen uit de publieksrapporten recyclingresultaten en monitoringsrapportages, te vinden onder downloads.