De houtmarkt komt samen voor ‘Ronde tafel hout’

29 januari 2019

Nedvang en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) zetten zich beiden in voor een circulaire economie voor verpakkingen. Om de keten van hout verder te kunnen sluiten, is het van belang de recycling van houten verpakkingen te stimuleren. Vandaar dat er op 29 januari jl. een ronde tafelbijeenkomst ‘Verpakkingshout in Nederland’ is georganiseerd door Nedvang en het KIDV, met als doel: het delen van ervaringen uit de keten bij het implementeren van innovaties die de opschaling van houtrecycling mogelijk maken. Deze bijeenkomst is een opvolging van de workshop voor spelers in de houtmarkt in juni 2018. Daar werd gebrainstormd over hoe recycling in de houtindustrie kan worden opgeschaald.

In de bijeenkomst was het van belang om door middel van interactieve discussies banden tussen stakeholders in de houtrecycling te versterken, bedrijfservaringen omtrent de circulariteit en recycling van hout te delen, en oplossingen en innovaties in kaart te brengen.

Op het kantoor van Nedvang trapten de organisatororen Gerald van Elburg (senior adviseur Inzameling & Recycling bij Nedvang) en Nynke Artnzen (verpakkingskundige bij het KIDV) de dag af met een introductie over de rollen van Nedvang en het KIDV in het stimuleren van houtrecycling. Zo ging Nedvang in op het Recycleplatform Hout en het KIDV op de recyclability website

Daarna volgden diverse verhalen van vier gastsprekers. Florent Gauvin van de TU Eindhoven presenteerde een innovatief project over de mogelijkheid om afvalhout te gebruiken in ‘wood-wool boards’, die bijvoorbeeld als isolatiemateriaal gebruikt kunnen worden. Ten tweede gaf Peter Fraanje van BRBS Recycling inzicht in de principes van cascadegebruik van hout; onder andere het belang om de levensduur van houtproducten te verlengen door hout goed toe te passen en de kwaliteit in de gaten te houden. Volgens Fraanje kan sloophout tot zesmaal toe een andere functie krijgen, wat leidt tot een verlenging van de levensduur tot 400 à 500 jaar. Vervolgens presenteerde Jurgen Ooms van Tauw een knelpuntenanalyse van houtrecycling en stelde mogelijke oplossingen voor. Tot slot sprak Geert Cuperus, die projecten voor Rijkswaterstaat uitvoert, over de vervolgacties en stappen om houtrecycling te stimuleren. Het ministerie van I&W, RVO en RWS willen om de tafel zitten met enthousiaste, ambitieuze partijen uit de industrie en een ondersteunde rol aanbieden. Na elke presentatie werd een discussie gevoerd over interessante stellingen.

Bent u benieuwd welke vervolgstappen er genomen worden naar aanleiding van deze workshop? Of wilt u deelnemen aan de houtworkshop die dit najaar wordt georganiseerd? Neem dan contact op met Gerald van Elburg: gvanelburg@nedvang.nl; M +31 6 12 55 48 43.