Wilt u ook zichtbaar zijn op het platform? Sluit u zich dan aan bij Nedvang!

25 juli 2018

Voordelen van erkend zijn door Nedvang

Gemeenten en producenten en importeurs van verpakte producten willen steeds vaker uitsluitend met erkende bedrijven werken. Steeds meer afvalbedrijven, inzamelaars en/of bewerkers van ingezameld verpakkingsafval sluiten zich om die reden aan bij Nedvang. Dat is alleen mogelijk na erkenning door Nedvang. Zo geeft u mede invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Hiernaast zijn alle aangesloten erkende bedrijven die iets met hout doen, zichtbaar op de interactieve kaart, is er mogelijkheid tot samenwerking bij innovatieve projecten en is men welkom op de georganiseerde houtworkshops met professionals uit de houtwereld

Wij hebben een stappenplan waar wordt uitgelegd hoe u zich kunt aansluiten bij Nedvang.

10 redenen om aan te sluiten bij Nedvang

  1. U ontvangt van Nedvang een bewijs van erkenning (wanneer u volledig voldoet aan alle eisen en de benodigde stappen afgerond heeft).

  2. De door u gemaakte kosten hiervoor worden door middel van deze regeling vergoed. Zie vergoedingen vanuit Nedvang.

  3. U wordt toegevoegd aan de interactieve kaart, waar alle erkende houtspelers zichtbaar zijn.

  4. U ontvangt een logo van de erkenning door Nedvang, dat u op uw website en briefpapier mag gaan voeren.

  5. Innovatieve projecten op het gebied van houtrecycling kunnen deels worden ondersteund vanuit Nedvang.

  6. Tijdens de georganiseerde houtworkshops met bedrijfsbezoek bent u welkom.

  7. Nedvang heeft afspraken gemaakt met gemeenten, waarin onder meer is opgenomen dat ze alleen werken met erkende afvalbedrijven.

  8. Producenten en importeurs van verpakte producten moeten voldoen aan het Besluit verpakkingen en werken steeds meer met erkende afvalbedrijven.

  9. Opgave doen helpt mee aan een succesvolle uitvoering van het Besluit verpakkingen.

  10. Succesvolle uitvoering van het Besluit verpakkingen geeft mede invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Zie ons 7 stappenplan om aan te sluiten bij Nedvang.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Gerald.