Geslaagde houtworkshop op 28 juni 2018

10 juli 2018

De houtmarkt is in beweging. Recycledoelen stijgen elk jaar en er wordt nog steeds hout als biomassa bijgestookt. Nedvang zet zich in om de keten van verpakkingen gesloten te krijgen, zodat er meer gerecycled wordt. Het stimuleren van innovatie en nieuwe manieren om (houten) verpakkingen te recyclen is hierom van belang.

Vandaar dat Nedvang op 28 juni de eerste houtworkshop organiseerde met als doel ‘Het aanjagen van recycling van verpakkingshout in Nederland’. Met 20 aanwezigen vanuit de houtsector was het een inspirerende dag waar veel kruisbestuiving plaatsvond.

De bijeenkomst bestond uit twee delen. Voor de lunch waren we op locatiebezoek bij Phoenix Pallets BV te Hasselt van de Pooling Partners – Faber Halbertsma Group. ‘s Middags waren we te gast bij Van der Valk Zwolle voor de houtworkshop.

Ingrid Faber, CEO van Pooling Partners – Faber Halbertsma Group trapte het middagprogramma af, waar ze onder andere inzicht gaf over het hergebruik van pallets. Vervolgens werd het Recycleplatform Hout toegelicht door Gerald van Elburg. Hier kon men met elkaar in discussie welke delen van het platform men gebruikt en waar men behoefte aan heeft.

Om nieuwe innovaties, hergebruik of recycling van houten verpakkingen te stimuleren, was er de mogelijkheid voor twee gastsprekers om hun innovatieve project te presenteren. Aldert van der Kooij van Biobased Delta nam ons mee in de raffinage van hout en Adrie Veeken van Attero liet ons kennis maken met de wereld van substraten en hoe hout hier een rol in kan spelen.

Met een nieuwe blik op hout en een na introductie door Gijs Duivenvoorde van Berenschot over circulaire businessmodellen ging men in groepjes uiteen om te brainstormen over een (bijna) gesloten kringloop van hout met bijbehorend verdienmodel.  De dag werd afgesloten nadat de getekende kringlopen, doorgerekende verdienmodellen en verschillende visies met elkaar gedeeld waren.

Tijdens de middag is er met het elektronisch vergadersysteem van Berenschot gewerkt, waar input van de deelnemers digitaal werd verzameld. Dit is terug te vinden in de teksten en diverse quotes.

Bent u benieuwd welke vervolgstappen er genomen worden naar aanleiding van deze workshop? Of wilt u deelnemen aan de houtworkshop die dit najaar wordt georganiseerd? Klik dan hier.

De workshop heeft me inzicht gegeven over hoe de houtketen in elkaar zit en wat voor mogelijkheden dit biedt.