Biobased Delta

In een biobased economy nemen hernieuwbare grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen, zoals olie. Dit is van groot belang om de koolstofvoetafdruk te verkleinen, wat een positieve invloed heeft op klimaatverandering.

De regio Zuidwest-Nederland is rijk aan agrofood- tuinbouw- en chemiebedrijven. Zij kunnen nieuwe markten aanboren door hun traditionele producten en werkwijzen te vernieuwen. Dat gebeurt binnen de Biobased Delta, waarin niet alleen ondernemers maar ook kennisinstellingen en overheden vertegenwoordigd zijn. Doordat zij hun krachten bundelen, wordt de groei en aantrekkingskracht van de biobased economy versterkt.