Vereniging Afvalbedrijven

Rol / belang:

Stimuleert de transitie naar de circulaire economie, waarbij het sluiten van kringlopen en het terugwinnen van materialen, grondstoffen en energie centraal staan.

Behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen.

De ruim vijftig leden houden zich bezig met preventie, inzameling, transport, sorteren, reinigen, bewerken, recyclen, composteren, vergisten, rioleringsbeheer, verbranden en storten.