Stichting Probos

Rol / belang:

Draagt middels kennisontwikkeling en innovatie bij aan duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens in Nederland en daarbuiten.