Producenten en Importeurs van Verpakte Producten

Rol / belang:

Op de markt brengen van houten logistieke hulpmiddelen.

Vertegenwoordigd via SVF, SVN en BVNL in ABBO.

Rechtstreeks aangesloten bij Stichting Afvalfonds Verpakkingen.