Nedvang

Rol / belang:

Uitvoeringsorganisatie van het Afvalfonds Verpakkingen.

Maximale inzameling en recycling van verpakkingsmateriaal realiseren tegen minimale maatschappelijke kosten.

Monitoring en stimulering van inzameling en recycling.