Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie

Rol / belang:

Vertegenwoordigt het topsegment van de Nederlandse timmerindustrie (circa 200 leden).

Ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in- en met hout, stimuleert innovaties en werkt mee aan regelgeving met als doel integrale kwaliteitsverbetering.