Inspectie Leefomgeving en Transport

Rol / belang:

Bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport.

Toetst uitvoering monitoring.