Branchevereniging Organische Reststoffen

Rol / belang:

Behartigt de belangen van bedrijven die op duurzame en bedrijfsmatige wijze groene reststromen opwerken.

BVOR vertegenwoordigt de meerderheid van de composteerbedrijven in Nederland, alsmede vergistingsinstallaties en producenten van biomassa voor energieproductie.