Afvalfonds Verpakkingen

Rol / belang:

Collectief uitvoering geven aan de verplichtingen die producenten en importeurs hebben onder het Besluit verpakkingen / uitvoeren Raamovereenkomst.

Inrichten onderhouden afvalbeheersstructuur.

Verstrekken van vergoedingen voor inzameling van verpakkingsafval.

Opstellen van rapportages over inzameling, toepassing en hergebruik.