SWOT analyse recycling van gebruikt verpakkingshout 

Sterkten, zwakten & bedreigingen en kansen van houtrecycling in Nederland

Op basis van literatuur onderzoek is een SWOT opgesteld voor de recycling van gebruikt hout uit verpakkingen in Nederland. Deze analyse is aangevuld en gevalideerd tijdens een workshop met experts uit de sector op 30 april 2015.

Niet opvallend is dat subsidie op thermische verwerking van hout wordt genoemd als belangrijke bedreiging voor de recycling van hout, evenals lokale energieopwekking bij bedrijven. Tevens wordt als zwakte benoemd dat er voor de thermische opties waardevol a-hout wordt gebruikt. Er heerst ook onzekerheid over voldoende aanvoer van waardevol hout voor het opstarten van nieuwe recycle initiatieven. De onzekerheid over nieuwe of uitbreiding van SDE / MPE of soortgelijke subsidies heeft blijkbaar een grote invloed.

Opvallend en positief is dat de opvatting heerst dat er een ruim aanbod aan waardevol gebruikt hout bestaat. En dat voor deze stroom voldoende mogelijkheden tot recycling bestaan. Dit wordt versterkt door een toenemend milieubewustzijn en technologische ontwikkelingen op het gebied van scheiden en sorteren.

De markt van gebruikt (verpakkings)hout

Hout komt in vele soorten en maten voor en heeft bovendien een hoge (gevoels)waarde als het gaat om duurzaamheid

Lees meer

Houtspelers

Na de gebruiksfase komt een houten verpakking (of delen daarvan) in de afvalfase. In deze fase van de waardeketen zijn partijen actief die de inzameling, scheiding & sortering en het herwinnen van de houten verpakkingen verzorgen

Lees meer

De houtmarkt in cijfers

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is het verpakkende bedrijfsleven de uitdaging aangegaan om substantieel meer verpakkingsafvalhout te recyclen.

Lees meer