De markt van gebruikt (verpakkings)hout

Hout is een oeroud materiaal wat, in vele toepassingen, door de mens vanaf de prehistorie wordt gebruikt. Hout komt in vele soorten en maten voor en heeft bovendien een hoge positieve (gevoels)waarde als het om duurzaamheid gaat, immers;

Hout is daarnaast een veelzijdig materiaal en wordt in allerlei toepassingen gebruikt zoals kozijnen, daken, wanden, deuren, aanhangers, caravans, kasten, stoelen, tafels…. Kortom in ons dagelijks handelen, als consument maar ook in de zakelijke omgeving, komen we hout volop tegen.

Veel hout wordt heden ten dage ook gebruikt in de logistiek in de vorm van verpakkingsmaterialen. Een wat minder zichtbaar gebruik voor consumenten, maar met een groot aandeel als het gaat om het gebruik van hout. Het gaat hier bijvoorbeeld om pallets, transportkisten, kabelhaspels etc. Vroeger of later komt er een einde aan het gebruik van een bepaald houten product en wordt het product afgedankt. 

Houten verpakkingen zijn er in vele soorten en maten. In essentie zijn het verpakkingen die uit hout zijn vervaardigd. Het overgrote deel van houten verpakkingen is gekwalificeerd als logistiek hulpmiddel. Verpakkingen worden vaak verdeel in verkoop- of primaire verpakking, verzamel- of secundaire verpakking en verzend- of tertiaire verpakking.

Houtspelers

Na de gebruiksfase komt een houten verpakking (of delen daarvan) in de afvalfase. In deze fase van de waardeketen zijn partijen actief die de inzameling, scheiding & sortering en het herwinnen van de houten verpakkingen verzorgen

Lees meer

SWOT analyse recycling van gebruikt verpakkingshout 

Op basis van literatuur onderzoek is een SWOT opgesteld voor de recycling van gebruikt hout uit verpakkingen in Nederland. Deze analyse is aangevuld en gevalideerd tijdens een workshop met experts uit de sector op 30 april 2015.

Lees meer

Hergebruik en recycling van (verpakkings)hout

Na het voorkomen en verminderen van de inzet van houten verpakkingen, staat het hergebruik van de houten verpakking (of het houten product) op de derde plaats op de Ladder van Lansink.

Lees meer

Overheids-, belangenorganisaties en onderzoeksinstituten.

Naast de houtbewerkers die te vinden zijn op de kaart, bevindt zich hieronder een overzicht van belangrijke overheids-, belangenorganisaties en onderzoeksinstituten binnen de houtmarkt.

Stakeholders

Afvalfonds Verpakkingen

Collectief uitvoering geven aan de verplichtingen die producenten en importeurs hebben onder het Besluit verpakkingen / uitvoeren Raamovereenkomst.

Bekijk profiel
Attero

Research & Business Developer Bio-based Products

Attero verwerkt op industriële schaal afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven.

Bekijk profiel
Biobased Delta

Biobased Delta vertegenwoordigt ondernemers, kennisinstellingen en overheden binnen agrofood, tuinbouw en chemie van de regio Zuidwest-Nederland.

Bekijk profiel
Branchevereniging Organische Reststoffen

Behartigt de belangen van bedrijven die op duurzame en bedrijfsmatige wijze groene reststromen opwerken.

Bekijk profiel
Inspectie Leefomgeving en Transport

Bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport.

Bekijk profiel
Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen

Overkoepelende organisatie van 259 groothandelsbedrijven in hout inclusief filialen.

Bekijk profiel
Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement

Verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven.

Bekijk profiel
Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie

Vertegenwoordigt het topsegment van de Nederlandse timmerindustrie.

Bekijk profiel
Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging

Vertegenwoordigt fabrikanten van nieuwe pallets en emballage-materiaal, handelaren in gebruikte pallets en reparateurs.

Bekijk profiel
Nedvang

Uitvoeringsorganisatie van het Afvalfonds Verpakkingen.

Bekijk profiel
Pooling Partners Faber Halbertsma Group

Pooling Partners is marktleider in Europa op het gebied van full-service poolingdiensten en productie van houten pallets en kisten.

Bekijk profiel
Producenten en Importeurs van Verpakte Producten

Op de markt brengen van houten logistieke hulpmiddelen.

Bekijk profiel
RD-Recycling

RD Recycling is de internationale afvalverwerker die gaat voor kwaliteit.

Bekijk profiel
Stichting Kringloop Hout

Uitvoeren Besluit beheer Verpakkingen en papier en karton (+ aanvullingen (verpakkingenbelasting)).

Bekijk profiel
Stichting Probos

Draagt middels kennisontwikkeling en innovatie bij aan duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens in Nederland en daarbuiten.

Bekijk profiel
Vereniging Afvalbedrijven

Stimuleert de transitie naar de circulaire economie, waarbij het sluiten van kringlopen en het terugwinnen van materialen, grondstoffen en energie centraal staan.

Bekijk profiel

Staat u organisatie er niet tussen, maar bent u van mening dat uw organisatie hier wel bij hoort te staan? Neem dan contact op met Gerald.