Visie van Nedvang op innovatie binnen de houtrecycling

We zien vier mogelijkheden om het percentage recycling te verhogen. Ten eerste kan worden nagedacht over het aanjagen van bestaande applicaties voor recycling, zoals bijvoorbeeld spaanplaat of andere geperste producten. Ten tweede kunnen nieuwe applicaties die meetellen binnen de huidige definities worden ontwikkeld. Ten derde kan er worden nagedacht over nieuwe applicaties die leiden tot recycling (materiaal hergebruik, maar die vandaag de dag niet vallen binnen de huidige definities). De applicaties hebben we daarom out-of-scope applicaties genoemd. Als laatste kan het ontmoedigen van thermische opties worden overwogen. Natuurlijk valt deze categorie binnen de definitie van nuttige toepassing, maar vanuit de duurzaamheidsgedachten (ladder van Lansink, FFFF, cradle-to-cradle) en definitie van recycling binnen de scope van nuttige toepassingen, toch een belangrijke denkrichting.

In het figuur hieronder zijn de vier mogelijkheden om het percentage houtrecycling te verhogen schematisch weergegeven.

Schematische weergave van de mogelijkheden om het percentage houtrecycling te verhogen.

Innovatie in recycling van verpakkingshout

Om in een veranderende markt de recycling van verpakkingshout te continueren en verder te laten groeien, stimuleert Nedvang innovatieprojecten op dit gebied.

Lees meer

Over Nedvang

NEDerland Van Afval Naar Grondstof: daar staat de naam Nedvang voor. Wij monitoren en stimuleren de inzameling en recycling van de verschillende soorten verpakkingsafval: papier en karton, glas, kunststof, metaal en hout.

Lees meer

Achtergrond

Hout is een veelzijdig materiaal en wordt in allerlei toepassingen gebruikt zoals kozijnen, daken, wanden, deuren, aanhangers, caravans, kasten, stoelen, tafels….

Lees meer