In 7 stappen aangesloten bij Nedvang

25 juli 2018

Gebruik onderstaand stappenplan om aan te sluiten bij Nedvang. Waarom u dit zou moeten doen, leest u hier.

1
Stap

Invullen registratieformulier

Vul één registratieformulier in voor uw bedrijf en alle bijbehorende locaties.

   

2
Stap

Beoordeling registratie & opstelling rapportageovereenkomst

Nedvang beoordeelt vervolgens uw registratie op volledigheid, juistheid en op de vraag of sprake is van inzameling/bewerking van verpakkingsmaterialen in de afvalstromen van uw bedrijf. Wij toetsen ook of uw bedrijf al dan niet in aanmerking komt voor de huidige vergoedingssystematiek. 

Na deze beoordeling stelt Nedvang een rapportageovereenkomst op waarin de wederzijdse afspraken worden vastgelegd.

   

3
Stap

Opstellen procesbeschrijving

Uw bedrijf stelt een procesbeschrijving op voor de registratie in WasteTool. U legt daarin vast hoe in uw specifieke situatie de rapportage door uw bedrijf in WasteTool tot stand komt. Daarnaast stelt u een werkinstructie op, zodat de registratie minder persoonsgebonden is. Deze procesbeschrijvingen dragen bij aan de onderbouwing van de verstrekte gegevens. Download de handleiding voor deze procesbeschrijving en/of de beknopte uitleg over WasteTool.

   

4
Stap

Beoordeling procesbeschrijving & account aanmaken

Is de procesbeschrijving een juiste en complete weergave van de manier waarop uw bedrijf in de praktijk de melding van verpakkingen uitvoert? Dat toetst Nedvang.

Heeft Nedvang het registratieformulier, een getekend exemplaar van de rapportageovereenkomst en de procesbeschrijving ontvangen én goedgekeurd? Dan maken wij een account aan voor uw bedrijf in WasteTool. Daarna kunt u direct uw opgaven in WasteTool doen.

   

5
Stap

Melden in WasteTool

Uiterlijk een maand na afloop van elk kwartaal moet u, in de voor u ingerichte omgeving in WasteTool, de maandopgaves bij Nedvang indienen.

Nedvang beoordeelt uw opgaves op juistheid, plausibiliteit en volledigheid. 

   

6
Stap

Beoordeling complete registratieproces

Nedvang beoordeelt uw opgaves op juistheid, plausibiliteit en volledigheid.

Voor de erkenning van uw bedrijf voert Nedvang op locatie een controle (dataverificatie) uit volgens vastgestelde criteria. Dit is een controle van de kwaliteit van het registratieproces van uw bedrijf. De uitkomsten leggen wij vast in een verslag, waarvan u ook een exemplaar ontvangt.

   

7
Stap

Erkenning door Nedvang

Blijkt uit de controle dat uw bedrijf het registratie- en rapportageproces op orde heeft, dan wordt uw bedrijf erkend door Nedvang. U ontvangt een bewijs van erkenning en een erkenningslogo. Erkenning leidt bovendien tot naamsvermelding op de lijst en zichtbaarheid op de kaart van erkende afvalbedrijven!

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Gerald.