Hergebruik en recycling van (verpakkings)hout

Na het voorkomen en verminderen van de inzet van houten verpakkingen, staat het hergebruik van de houten verpakking (of het houten product) op de derde plaats op de Ladder van Lansink. Hergebruik (en reparatie) van (pool)pallets is hiervan een goed voorbeeld.

Als hergebruik niet meer mogelijk is, dient de houten verpakking gerecycled te worden. Huidige opties voor recycling zijn verwerking tot spaanplaat, of verwerking tot andere geperste producten zoals palletklossen of stapelbare pallets.

Daarnaast wordt gebruikt (veprakkings)hout verbrand. De energie die hierbij vrijkomt wordt dan teruggewonnen. Verbranden staat helemaal onderaan de Ladder van Lansink. 

Schematische weergave van de Ladder van Lansink.

Innovatie in recycling

Om recht te doen aan de Ladder van Lansink - dus om (verpakkings)hout langer in de keten te houden, stimuleert Nedvang (innovatie)projecten waarin nieuwe applicaties voor (materiaal)recycling van verpakkingshout worden onderzocht. 

Kijk hier voor de visie van Nedvang op innovatie binnen de houtrecycling.

Lees op de volgende pagina's verder over innovatieve projecten, huidige houtspelers en prestaties.

Innovatie in recycling van verpakkingshout

Om in een veranderende markt de recycling van verpakkingshout te continueren en verder te laten groeien, stimuleert Nedvang innovatieprojecten op dit gebied.

Lees meer

Houtspelers

Na de gebruiksfase komt een houten verpakking (of delen daarvan) in de afvalfase. In deze fase van de waardeketen zijn partijen actief die de inzameling, scheiding & sortering en het herwinnen van de houten verpakkingen verzorgen

Lees meer

Prestaties

Op deze pagina kanĀ een overzicht gevonden worden van de trends binnen houtmarkt, waaronder hoeveel hout er op de markt is gebracht, recycling en overige nuttige toepassingen. Dit is schematisch weergegeven in de grafiek hieronder.

Lees meer