Achtergrond

Hout in ons dagelijks leven

Hout is een veelzijdig materiaal en wordt in allerlei toepassingen gebruikt zoals kozijnen, daken, wanden, deuren, aanhangers, caravans, kasten, stoelen, tafels…. Kortom in ons dagelijks handelen, als consument maar ook in de zakelijke omgeving, komen we hout volop tegen.

Veel hout wordt heden ten dage ook gebruikt in de logistiek in de vorm van verpakkingsmaterialen. Een wat minder zichtbaar gebruik voor consumenten, maar met een groot aandeel als het gaat om het gebruik van hout. Voorbeelden van houten verpakkingen zijn hieronder te zien. Het gaat hier bijvoorbeeld om pallets, transportkisten, kabelhaspels etc.

Vroeger of later komt er een einde aan het gebruik van een bepaald houten product (we noemen dat ook wel einde levensduur) en wordt het product afgedankt. 

Hout als duurzaam materiaal

Hout is een oeroud materiaal wat, in vele toepassingen, door de mens vanaf de prehistorie wordt gebruikt. Hout komt in vele soorten en maten voor en heeft anno 2015 bovendien een hoge positieve (gevoels)waarde als het om duurzaamheid gaat, immers;

  • Hout is een product wat op een natuurlijke wijze tot stand komt

  • Mits er een goede wijze van telen is (bv FSC) kan de teelt van bomen op een duurzame wijze geschieden

  • Hout kent, afhankelijk van het soort hout en wijze van conservering, een lange levensduur

  • Verbranding van hout draagt niet bij aan de broeikasgas ontwikkeling. Het verbranden van hout produceert kort-cyclische CO2. De broeikasgasvorming komt van lang-cyclische CO2 (dat is CO2 van fossiele bronnen die miljoenen jaren in de aarde hebben gezeten en door verbranding nu vrijkomen)

  • Schoon hout is composteerbaar en weer om te zetten in vruchtbare aarde/bodem

Infographic over een kringloop van houten verpakkingen.

Recycling van houten verpakkingen

Recycling van verpakkingen van kunststof, glas, papier/karton, hout en metaal bespaart (nieuwe) grondstoffen. Om het inzamelen en recyclen van deze materialen te stimuleren zijn producenten en importeurs hiervoor verantwoordelijk gemaakt via de zogenaamde productentenverantwoordelijkheid. Producenten en importeurs die jaarlijks meer dan 50.000 kilogram aan verpakkingen op de Nederlandse markt brengen, zijn verplicht een jaarlijkse Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te betalen. Met deze bijdrage bekostigt het Afvalfonds Verpakkingen de inzameling en recycling van verpakkingsafval. De tarieven worden jaarlijks bepaald. De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen vervangt de per 1 januari 2013 afgeschafte verpakkingenbelasting.

De wettelijke doelstelling voor recycling van houten verpakkingen wordt de komende jaren in Nederland verhoogd, terwijl tegelijkertijd nu het recyclingpercentage lijkt te dalen volgens de huidige metingen. In het kader van het vaststellen of de recycling inderdaad is afgenomen is in het voorjaar van 2015 een extra opzet gemaakt voor het aanhalen van de betrouwbaarheid van de monitoring van deze stromen. Tegelijkertijd is dit traject ingezet om te kijken wat de (extra) mogelijkheden zijn om het nuttige hergebruik van verpakkingshout te verhogen.

De markt van gebruikt (verpakkings)hout

Hout komt in vele soorten en maten voor en heeft bovendien een hoge (gevoels)waarde als het gaat om duurzaamheid

Lees meer

Innovatie in recycling van verpakkingshout

Om in een veranderende markt de recycling van verpakkingshout te continueren en verder te laten groeien, stimuleert Nedvang innovatieprojecten op dit gebied.

Lees meer

Prestaties

Op deze pagina kan een overzicht gevonden worden van de trends binnen houtmarkt, waaronder hoeveel hout er op de markt is gebracht, recycling en overige nuttige toepassingen. Dit is schematisch weergegeven in de grafiek hieronder.

Lees meer