Houtspelers

Na de gebruiksfase komt een houten verpakking (of delen daarvan) in de afvalfase. In deze fase van de waardeketen zijn partijen actief die de inzameling, scheiding & sortering en het herwinnen van de houten verpakkingen verzorgen

Lees meer

Hergebruik en recycling van (verpakkings)hout

Na het voorkomen en verminderen van de inzet van houten verpakkingen, staat het hergebruik van de houten verpakking (of het houten product) op de derde plaats op de Ladder van Lansink.

Lees meer

De houtmarkt in cijfers

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is het verpakkende bedrijfsleven de uitdaging aangegaan om substantieel meer verpakkingsafvalhout te recyclen.

Lees meer
68
Erkende bedrijven voor hout

Spelers in de houtmarkt

De partijen die actief zijn in de inzameling, scheiding & sortering en het herwinnen van houten verpakkingen zijn overzichtelijk gemaakt in een interactieve kaart.

Houtspelers

Toekomstige projecten voor recycling van hout

Om in een veranderende markt de recycling van verpakkingshout te continueren en verder te laten groeien, stimuleert Nedvang innovatieprojecten op dit gebied.

Innovatie in recycling van verpakkingshout

Over het platform

Dit recycleplatform hout over de recycling van verpakkingshout is ontwikkeld op initiatief van Nedvang, voor en in nauwe samenwerking met haar stakeholders. Het doel van het platform is het aanjagen van de recycling van (verpakkings)hout in een tijd van verandering. Het platform draagt hieraan bij door inzichten en organisaties op het gebied van recycling van hout samen te brengen. Het is namelijk onze visie dat het delen van kennis en ervaring leidt tot meer hout recycling door innovatie en samenwerking.

Het recycleplatform hout is ontwikkeld in nauwe samenwerking met stakeholders, en is continu in doorontwikkeling. Bent u van mening dat er iets ontbreekt? Neem dan direct contact op!